Til NTNUs hovedside Til institutt for bygg, anlegg og transport Til fakultet for ingeni´┐Żrvitenskap og teknologi Til NTNUs hovedside

Presentasjon av masteroppgave utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport, 2009
av Atle Frenvik Sveen

Kart 2.0 - Brukerinnvolvering i online kartløsninger

Bakgrunn for oppgaven

NRK, i sammarbeid med DNT (Den Norske Turistforening), er i gang med å utvikle en turportal (ut.no). Denne er tenkt å fungere som en nettjeneste for turinteresserte. Fokus er på presentasjon av DNTs omfattende nett av merkede ruter og hytter i den norske naturen. Portalen skal også fungere som en møteplass og en inspirasjonsbank som viser turer, friluftsliv og opplevelser i norsk natur.

I denne sammenheng er brukerinteraksjon et viktig aspekt. Dette er et fenomen som i stor grad definerer begrepet "Web 2.0", "den sosiale webben". Mange tjenester har vokst seg store på å tilby en stor grad av brukerinvolvering, eksempelvis tjenester som Wikipedia, Facebook og bloggmiljøet.

Innenfor området web/internet GIS er det gjort få forsøk på å involvere brukeren ut over å tilby interaktive kart, som lar brukeren tilpasse kartbildet avhengig av formål. Det som finnes av brukerinvolvering på dagens kartsider er typisk opplasting av georefererte bilder (eksempelvis i Google Earth) og det mer radikale OpenStreetMap, der brukere selv genererer kartdataene. Andre tilnærminger er tjenester som Flickr, som lar brukere laste opp bilder og dele dem, her finnes også støtte for georeferering.

Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hva som er gjort i forhold til brukerinvolvering i GIS miljøet, og hvordan dette benyttes i praksis. I tillegg skal en prototypeløsning som støtter opplasting og bruk av georefererte bilder utvikles. Dette gjøres med turportalen som bakgrunn. Utfordringen er dermed å bruke de geotaggede bildene til å understøtte hovedinnholdet.

Beskrivelse av arbeidet og resultater

Oppgaven består av to hovedelementer: En gjennomgang av relevant litteratur om temaene web 2.0, Web/Internet GIS og skjæringspunktet mellom disse. Denne gjennomgangen fokuserer på geotaggede bilder, både i litteraturen og ved praktiske undersøkelser av nettsteder som Flickr og Panoramio. Disse undersøkelsene viser at det er web 2.0 selskaper, og ikke GIS-miljøet, som står for mesteparten av det som finnes av eksempler på brukergenerert, geografisk, innhold. Undersøkelsen av sider som bruker geotaggede bilder viste et forbedringspotensiale.

For å geotagge bilder kan både automatiske metoder, det vil si en kombinasjon av kamera og GPS, og manuelle metoder, det vil si å plassere bildene i et kart, brukes. Undersøkelser viste at begge metoder har sine svakheter, og det legges vekt på at en løsning må støtte begge metoder.

En prototype ble utviklet for å teste hvordan geotagging kan gjøres i praksis, og hvordan denne informasjonen kan brukes i en gitt setting. Prototypen benytter PostGIS som en romlig database og kartklienten fra Google Maps. Programmeringsspråkene PHP og JavaScript ble benyttet for å utvikle selve løsningen.

For å finne sammenhenger mellom ruter og de geotaggede bildene ble GIS-prinsippet bufferanalyse benyttet. Figuren under viser hvordan den ferdige informasjonssiden for en rute ser ut. Her vises nærliggende ruter, hytter og bilder til en DNT rute på Hardangervidda. Disse sammenhengene illustreres også ved en kobling mellom kartet og informasjonen ellers på siden.

Den ferdige prototypen er tilggengeliggjort under en fri programvarelisens (se code.atlefren.net/masters), noe som åpner for at andre fritt kan benytte seg av koden. En analyse av den ferfige prototypen viste at områder som ytelse, kartgrunnlag, brukervennlighet og selve prosessen med geotagging burde undersøkes nærmere. For en "live" demo av den ferdige prototypen, se code.atlefren.net/masters. Oppgaven i sin helhet kan lastes ned fra docs.atlefren.net

Samarbeidspartner(e):

NRK og DNT

Faglærer:

Terje Midtbø


Redaktør: Leder for enheten, Kontaktadresse: ole.aunronning@ntnu.no Sist oppdatert: 11.06.09